Medicína


Kategorie: Inzerce Aktuality 
14.prosinec 2018


Koncem září vyšlo 5. vydání publikace Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium.

Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Text publikace se rozšířil o bezmála 300 článků o léčivých látkách a její rozsah o 200 stran na celkový počet 1 200 stran. Na zpracování textu se podílelo 54 předních odborníků z různých lékařských oborů. Publikace je členěna opět do 16 kapitol, obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR.Kategorie: Inzerce Aktuality 
14.prosinec 2018
Cukrovka – diabetes mellitus je porucha funkce slinivky břišní Je charakterizována  nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Postihuje více než 5 % obyvatelstva a reálné prognózy upozorňují na její raketový nárůst v populaci Zákeřnost onemocnění spočívá mj. také v tom, že zpočátku může ujít pozornosti. Dokladem je současná situace, kdy nejméně 200 000 lidí dosud o své chorobě neví! Světový den chce proto upozornit na všechna úskalí diabetu, na možnosti prevence i léčby.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
13.prosinec 2018

Společnost Mylan oznámila 12. prosince 2018, že je již v České republice dostupný  biosimilární přípravek Hulio® (adalimumab). Adalimumab je injekční biologický léčivý přípravek inhibující faktor nádorové nekrózy (TNF) a je indikovaný k léčbě řady revmatických, dermatologických a gastroenterologických autoimunitních chorob. Prodej přípravku byl zahájen poté, co byla jeho registrace v září schválena Evropskou komisí. Uvedení přípravku Hulio (adalimumab) na trh představuje důležitý milník a významné posílení rozsáhlého portfolia léčiv společnosti. Zároveň je prvním biologicky podobným anti-TNF alfa přípravkem, který společnost Mylan v Evropě uvádí na trh.


Kategorie: Aktuality 
13.prosinec 2018

Pohledem osobních zpovědí, obav, odhodlání a velké statečnosti, také odvahou se svěřit, podělit se o životní zkoušku, boj s nepřízní osudu a nabídnout naději a vlastní zkušenost ostatním. Startuje jedinečný projekt: Nemocnice příběhů.


Kategorie: Aktuality 
13.prosinec 2018

Přednostou Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava bude od Nového roku 2019 onkochirurg doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Nyní zároveň z pověření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dočasně vede celou nemocnici, než bude po říjnové rezignaci předchozího ředitele Evžena Machytky rozhodnuto o výsledku výběrového řízení na nového šéfa. Doc. Petr Vávra ještě na konci října pracoval ve zdravotnickém zařízení jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum.

 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
12.prosinec 2018

Jak se mění v roce 2019 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění? Mění se také splatnost?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
11.prosinec 2018

Kvalitní a nejmodernější zdravotní péče je pro seniorskou populaci v některých regionech stále obtížně dostupná. Na mezinárodní odborné konferenci koncem listopadu 2018 s názvem Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů pořádané pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a za účasti premiéra Andreje Babiše se na tom shodli účastníci konference z několika evropských zemí, zástupci českého zdravotnictví a zejména představitelé Rady seniorů ČR, která konferenci pořádala. 


Kategorie: Rakovina Aktuality 
10.prosinec 2018

Finální analýza výsledků prvního roku unikátní české studie LIBUSE přináší přesvědčivá data o zvýšení citlivosti screeningu rakoviny děložního čípku pomocí moderního testu založeného na detekci DNA HPV. Pro Českou republiku poskytuje data o výskytu HPV, zejména o rozšíření rizikových typů a jejich rozložení podle věkových skupin. Studie využívá test, který stanovuje DNA rakovinotvorných typů HPV. Navíc ale ještě umožňuje izolovaně prokázat infekci nejrizikovějšími typy HPV – 16 a 18. Díky postupu bylo již po prvním kole studie detekováno čtyřikrát více případů závažných přednádorových změn než při samostatném cytologickém vyšetření (34 versus 8 případů).


Kategorie: Aktuality 
10.prosinec 2018

Na slavnostním setkání počátkem prosince 2018 si zaměstnanci – bývalí i současní, spolupracovníci a příznivci dětského oddělení připomněli neuvěřitelných sedmdesát let od jeho založení. S úctou vzpomněli na průkopnické začátky zakladatele dětského oddělení pana primáře MUDr. Miroslava Tuttera, jeho nejbližších spolupracovníků, kteří sdíleli s ním všechny počáteční obtíže i zdary.  Následovala jména následovníků, jejich odborných úspěchů před raketovým startem přicházejících technických vymožeností a pokroků medicíny.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
07.prosinec 2018

Novorozenecké oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahajuje provoz speciálního kamerového systému instalovaného v inkubátorech. Díky němu mohou rodiče ve stanovených vysílacích časech sledovat své dítě na počítači, mobilu či tabletu. „Novorozeneckou televizi“ financuje Nadační fond N a technicky zajistila společnost NetRex s použitím kamer Axis.